Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини

За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

Статии по години :
(2007 - 2010) (2000 - 2006)
(1983 - 1999) Рецензии и отзиви на книги Научни информации

2006

1. Руската парадигма в Източния въпрос // Bulgarian Historical Review , 2006, № 1/2, с. 234-239
2. Южен Кавказ в плен на глобалните илюзии и регионалните капани. // ХХІ век - регионални аспекти на международните отношения. Варна, 2006. С. 173-185.
3. предговор на "История на Русия". София. 2006. С. 1-5

2005

1. Georgia - challenges to internal security through the prim of external political priorities // NATO Advanced Research Workshop. Towards Social Stability and Democratic Governance in Central Eurasia: Challenges to Regional Security , Series V: Science and Technology Policy - Vol. 49, p. 244-260
2. Грузия между геополитическите илюзии и регионалните капани. // Политика за сигурност и отбрана - предизвикателствата на новото хилядолетие. София. С.57-60
3. Бъдещето на Русия - глобално, регионално или невъзможно? // Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005, с. 18-28.
4. Bulgarian-Russian Relations - policy and diplomacy // Media Times Review, January 2005 .
36. Филството и фобството на Стефан Стамболов // 110 години от убийството на Стефан Стамболов
5. Международни аспекти на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.// Международни отношения. 2005, № 5. С. 119-128
6. Българо-руски отношения - политика и дипломация // Международни отношения, 2004, № 4, с. 53-60

2004

1. Казусът "Тузла" между илюзиите и реалността // Предизвикателствата пред съвременния цивилизационен диалог, Варна, с. 140-149
2. Грузия и реалностите на ХХІ век. // Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията и регионализацията, Варна, 2004, с. 121-130
3. Княз Донкудов- Корсаков и политиката на Русия по време на Кресненско-Разложкото въстание 1878 // Сборник в чест на 75 годишнината на проф. Дойно Дойнов - С . 109-117
4. Православието в балканските акценти на руско-българските отношения през последната четвърт на ХІХ в. // Исторически преглед, 2004, № 5/6, с. 96-119 ; http://pravoslavie.bg/component/option,com_remository/Itemid,327/func,fileinfo/id,734/
5. Съединението и независимостта на България в руските външнополитическите приоритети // Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър", серия Общество и личност, кн. 8, Варна, с. 62-67

2003

1. Европейското направление във външнополитическата доктрина на Русия след Студената война. // ХХ I век - наследство и перспективи, Варна, 245-254
2. Калининград - филтърът на отношенията Европейски съюз - Русия // Българският поглед върху Европейския съюз и НАТО, Варна, C . 26-33;
3. Регионите и международните отношения (на примера на Калининградския казус) - В Ние в Европейския дебат (Дебатът за политиките за разширяване на Европейския съюз, София, с. 110-116.
4. Кавказ и Балканы в o внешней политике России - акценты и перспективы в прошлом и будущем, Баку, Азербайджан. 2003. C . 68-76
5. Русия в глобализиращия се свят // Научен ал м анах. Глобализацията и новата роля на държавата. Варна, 2002, кн. 4, с.67-72

2000—2002

1. Руската доктрина за Източния въпрос през 19 в. и началото на 20 в. // Елити и доктрини, Варна, 2002,с.191-202
2. Glowue kreruvki polityki zagranicznej panst Europy Poludniowo - Wschodniej na poczatku XX w , - In : Europa w XX wieku , Lodz , 2001, p . 17-27.
3. Le commun el le specifique dans l ` historiographie sovietique ( russe ) et balkanique sur la question macedonienne vers la fin de Х I Х s . Et le debut de XXs. // Bulgarian Historical Review, 2001, No 1-2, p. 213-221
4. Източният въпрос и толерантността на Балканите // Международни отношения, 2001, бр. 4, с. 115-126
5. Великите сили и мястото на малките държави през ХХ в. - В: ХХ век - минало и алтернативи, Варна, 2001, с. 18-21
6. Македонският въпрос през последната четвърт на 19 в. И началото на 20 в. // Годишник на Варненския свободен университет, т. VI , Варна 2000 г., с.282-291

 
 
 

Last Page Updated on 06-01-2010

Copyright C 2010 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster